Landschap verbeelden

Governance

Governance: zorguldig omgaan met landschap. De ruimtelijke ordening heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren. Alom heerst onbehagen. Het onbehagen manifesteert zich in een veelheid aan kritische noties bij de planningspraktijk. Er is kritiek op: het beperkte inzicht in de echte ruimtelijke ontwikkelingen;

Landschap

Landschap

Kennis voor beleid Wat is de betekenis van kennis in de (ruimtelijke) planning en het beleid? Kennis is een populair woord, denk aan kenniseconomie, maar leidt ook tot veel verwarring. Belangrijk is het onderscheid tussen kennis uit onderzoek en kennis

Landschap krijgt betekenis

Betekenis

Postmoderne condities vragen om een andere houding ten aanzien van landschap en ruimte.   Ik pleit voor terughoudendheid en concentratie: een houding van aandacht.  Te veel planners en ontwerpers willen ‘grand designs’ en masterplannen realiseren.  Aandachtige planning is geen pleidooi voor

Planning als Gesprek

Deze site is gebaseerd op de ideeën uit het boek Planning als Gesprek, geschreven door Wim de Haas, uitgegeven door Uitgeverij De Graaff.

Bestel